MUDr. Michal Kočiš

 

zubná ambulancia MK STOM s.r.o.

Prešovská 442

09303 Vranov nad Topľou

 

telefón:

0908 213 330

Náhrady chýbajúcich zubov v skratke

Naša stomatologická ambulancia ponúka pacientovi množstvo variant na riešenie problémov so zubami. V praxi sa najčastejšie chýbajúci zub/chýbajúce zuby dajú nahradiť mostíkom, vláknom, protézou alebo implantátom. 

 

Chýbajúci zub a medzera, čo po ňom ostane, majú vplyv na okolité zuby. Je na ne vyvíjaný väčší tlak a môžu postupujúcim časom meniť svoju pôvodnú polohu. Rovnako prázdna medzera v chrupe kazí celkový estetický dojem a znemožňuje správne hryzenie stravy.

Pri všetkých zubných náhradách je dôležitá ústna hygiena a starostlivosť o chrup.

 

Mostík

Mostík je zubná náhrada jedného alebo viacerých zubov. Materiál na mostík môže byť rôzny. Drahšie materiály (napr. celokeramické) sú estetickejšie, kvalitnejšie a spĺňajú náročnejšie hygienické požiadavky. Pomocou fixačného materiálu je pevne a trvalo spojený, z každej strany, s pacientovými zubami. Zuby pacienta (piliere), musia byť dostatočne pevné, aby mohol byť mostík kvalitne upevnený. Kvalita pilierových zubov je dôležitá, pretože tieto zuby sa musia obrúsiť. Brúsenie zdravého zubu je nevýhodou mostíka. O každý mostík zasedený do chrupu sa treba dôsledne starať.

 

Vlákno

Sklenené vlákno je v zubnom lekárstve stále viac propagovanou novinkou, ktorá nahradí chýbajúci zub. Je zdravotne nezávadná a pacienti ju prijímajú bez problémov. Pokiaľ sa dá u pacienta použiť, odporúča sa ako najlepšie riešenie náhrady chýbajúceho zuba. Je to šetrná, jednoduchá, rýchla a estetická metóda úpravy chrupu. Nie je pri nej potrebné obrusovať zdravé okolité zuby, ako je to pri mostíku. Obrúsené zuby sú totiž trvalo znehodnotené. 

Protéza 

Zubná protéza je snímateľná náhrada, ktorá nahrádza jeden zub, viac zubov alebo aj všetky zuby v bezzubej čeľusti. Indikuje sa najmä, keď sa nedá pacientovi urobiť mostík.  Protéza slúži pacientovi z estetickej stránky ako aj na obnovu žuvania. Poznáme čiastočné protézy a celkové protézy. Na noc sa vyberá z úst. Protéza má viac nevýhod. Ide o cuzie teleso, na ktoré si treba zvyknúť. Nevýhodou protézy je najmä problém s jej držaním v čeľusti - horšia fixácia a úchopové háčiky. Reklamy na fixačné prostriedky sú totiž prehnané. 

 

 

Implantát

Moderná zubná náhrada, ktorá nahrádza koreň zuba, je zubný implantát. Ide o titanový valček opatrený závitmi, ktorý sa zavedie do vyvŕtaného otvoru v čeľustnej kosti. Naň sa pripevní nadstavba a nakoniec korunka, mostík alebo protéza.Je to drahšia záležitosť a nedá sa použiť u každej osoby. Dôležitý je celkový stav kosti, ďasien a zdravotný stav pacienta. V našej zubnej ambulancii sa momentálne nevenujeme náhrade chýbajúceho zubu implantátom. Rovnako ako u každej zubnej náhrady, aj pre implantáte je veľmi dôležitá ústna hygiena.