MUDr. Michal Kočiš

 

zubná ambulancia MK STOM s.r.o.

Prešovská 442

09303 Vranov nad Topľou

 

telefón:

0908 213 330

Cenník v zubnej ambulancii

Príplatok pacienta sa celkovo odvíja od nákladov, ktoré má ambulancia na svoju prevádzku. Záleží od materiálov, aké doktor použije, prípadnej anestézy, ktorá umrtví miesto zákroku pred výkonom.

 

Každá ambulancia používa iné materiály a napr. spôsob miešania či zloženie obyčajného amalgámu je rôzne. Ak je v ambulancii moderné vybavenie, prístroje a zariadenia, zaplatíte za celkové ošetrenie viac ako v ambulancii bez týchto vymožeností. Celkové výkony stomatológov sú premietnuté do kalkulácie cien. Pacient môže sám zhodnotiť, či si zub pred úkonom nechá umrtviť, alebo umrtvenie nevyužije.

Keďže ceny závisia od konkrétneho indiduálneho stavu,  o presnej cene je pacient uzrozumený. Na výber je stále viac variant ošetrenia a druhov materiálov, ktoré sú vhodné a je ich pri ošetrení možné využiť. 

V nasledujúcej časti tohto článku sú uvedené ceny stomatologických úkonov za priame platby bez doplatku zdravotnej poisťovne. Ceny pre pacientov poistených v zdravotnej poisťovni sú ponížené o doplatok zdravotnej poisťovne. V tomto cenníku sú uvedené vybrané výkony. Kompletný cenník je k dispozícii v ambulancii.

Základné stomatologické výkony

Názov výkonu  Cena 
Komplexné stomatologické vyšetrenie                                   42 €
Preventívna stomatologická prehliadka                                  21 €
Cielené stomatologické vyšetrenie                                  28 €
Kompletné vstupné pedostomatologické vyšetrenie                                  42 €
Preventívna pedostomatologická prehliadka                                  21 €
Akútne vyšetrenie                                  17 €
Administratívny úkon  8 € - 17 € 
RVG intraorálne snímka zubov a ústnych tkanív                                  17 €
Skúška vitality 3 zuby                                   11 €
Intraligamentárna anestézia                                  14 €
Infiltračná anestézia  14 - 16 € 
Ústna hygiena - profylaktická inštruktáž                                  28 €
Inštruktáž a nácvik ústnej hygieny u detí                                  14 €
Odstránenie zubného kameňa - jeden sextant                                  21 €
Odstránenie zubného povlaku - jeden sextant                                   10 €
Lokálna fluoridácia  za každé zuboradie                                  17 €
Pečatenie fisúr (každý zub)                                  14 €
Vylepšenie a iné úpravy výplne - za jednu výplň

                                   6 €

 

Záchovná stomatológia

Názov výkonu  Cena 
Jednoplôšková výplň zuba   22 € - 26 € 
Dvojplôšková výplň zuba   38 € - 46 € 
Trojplôšková výplň zuba   46 € - 55 € 
Fotokompozit  - 1 plôška  30 € - 36 € 
Fotokompozit  - 2 plôšky  46 € - 55 € 
Fotokompozit  - 3 plôšky  56 € - 67 € 
Rekonštrukcia zuba - priama   70 € - 85 € 
Exstirpácia zubnej drene - za každý kanálik                                  20 €
Paliatívne endodontické ošetrenie                                  14 €
Vitálna amputácia zubnej drene s priamym prekrytím                                  30 €
Endodontické ošetrenie jednkoreňového zuba 54 - 64 € 
Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba  106 € - 127 € 
Zavedenie čapu  21 € - 32 € 

  

Chirurgická stomatológia

Názov výkonu  Cena 
Extrakcia mliečneho zuba alebo koreňa                                    8 €
Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa                                  20 €
Extrakcia viackoreňového zuba                                  27 €
Chirurgická extrakcia zuba                                   70 €
Dekapsulácia zuba                                  14 €

  

Protetická stomatológia

Cenník jednotlivých protetických výkonov je špecifikovaný po osobnej konzultácií s lekárom. Zaleží najmä od stavu chrupu u pacienta, materiálov, momentálnych cien laboratória.